Grevelingenmeer krijgt weer eb en vloed

Het Grevelingenmeer krijgt weer eb en vloed. De minister van Infrastructuur en Waterstaat reserveert € 75 miljoen om de getijdenwerking weer terug te krijgen in het grootste zoutwatermeer van Europa. Volgens specialisten is dat hard nodig om de kwaliteit van de flora en fauna in het diepere deel van het meer weer op peil te brengen.

Eb en vloed komt terug in het GrevelingenmeerHet is niet de eerste keer dat er wat veranderd. Het Grevelingenmeer is ooit ontstaan door het afsluiten van delen van de rivierdelta door de dammen van de Deltawerken, naar aanleiding van de watersnoodramp.

De Brouwersdam sloot het meer in 1971 af van de Noordzee waardoor de Grevelingen eerst brak en zelfs zoet werd. Ook dit had grote gevolgen voor de natuur in en rond het meer. Zo kwam er bijvoorbeeld een muggenplaag kwam op gang, tot daar weer zwaluwen op af kwamen. Door in 1978 een sluis in de Brouwersdam te plaatsen, kon de Grevelingen weer zout worden gemaakt.

Deze Brouwerssluis bracht het zout terug, maar is niet genoeg om eb en vloed terug te brengen. Door meer sluizen te plaatsten wil de minster dit alsnog voor elkaar krijgen.

Gemeente GO blij met steun voor eb en vloed in Grevelingenmeer

De meeste gelden lopen via het Rijk en de Provincie, maar dat maakt wethouder Arend-Jan van der Vlugt niet uit. Hij is erg blij met deze steun:

 Deze investering is enorm belangrijk voor ons eiland en ervaar ik na een jarenlange lobby als een enorme mijlpaal! De aanleg van een doorlaat in de Brouwersdam zorgt namelijk niet alleen voor een impuls voor de visserij, maar ook het toerisme, de recreatiesector en de natuur profiteren hiervan. Als er in de doorlaat ook nog een getijdencentrale wordt geplaatst, dan zou dat voor een belangrijke bijdrage zorgen aan de realisatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien zou de getijdencentrale een inspirerend voorbeeld kunnen zijn.

Volgens onderzoek kan een getijdencentrale in de Brouwersdam kan een aanzienlijke en betrouwbare bron van groene stroom zijn. Het struikelblok is de financiering: Het Rijk wil alleen meebetalen als het bedrijfsleven de andere helft financiert. Het bedrijfsleven is niet enthousiast omdat de opgewekte stroom zoals het er nu voor staat aanzienlijk duurder zal zijn dan bestaande, grijze stroom en zelfs duurder dan de groene stroom uit windmolens.