Winterse Grevelingen vanuit de lucht

Dat Flakkee ook in de winter de moeite van het bekijken waard is, bewijst Leonard Braber nog maar eens met deze drone-video. Gefilmd vanuit een drone geeft hij je het gevoel alsof je zelf opstijgt en tussen de windmolens of naast de vuurtoren hangt. De vergezichten spreken voor zich.

Niet iedereen houdt van windmolens, maar vriend en vijand zijn het er over eens dat ze spectaculair zijn, vooral van dichtbij. Fietsend of wandelend langs de Grevelingen kom je tussen Oude-Tonge en Herkingen al jaren een aantal enorme exemplaren tegen. Deze winter worden er aan de andere kant van Camping De Grevelingen zelfs nóg grotere windmolens geplaatst. Groot als in: Formaat Euromast.

Als je in de buurt komt, maken de wieken een indrukwekkend, laag, zoevend geluid, vooral bij harde wind over de winterse Grevelingen. Het vlakke water met de ononderbroken lucht aan de ene kant, de bijna even vlakke polders erachter en de schijnbaar eindeloze dijk waar je op staat vormen een sterk gestileerd landschap. De reusachtige windmolens steken daardoor nog meer af en zijn dan ook al van grote afstand te zien.

Ze bepalen deels letterlijk de grenzen van het eiland, maar toch zou dat betrekkelijk snel weer over kunnen zijn. Dit komt door een combinatie van drie factoren:

  1. Het al dan niet toekennen van subsidie
  2. De levensduur van een windmolenpark
  3. Het voortschrijd der technische ontwikkelingen

Nu gaat er subsidie naar windmolenprojecten omdat dat is afgesproken binnen de Europese Unie. Er moet een percentage groene stroom worden opgewekt en Nederland kiest er voor dit deels via windenergie te doen. Zonder die bijdragen zijn de windmolenprojecten niet te financieren. De operationele kosten van de opgewekte ‘groene stroom’ zijn nou eenmaal hoger dan die van ‘grijze stroom’.

Een windmolenpark gaat zo’n 15 jaar mee en de subsidies zijn dan ook voor jaren vastgelegd en de ontwikkelingen op het gebied van groene energie gaan relatief snel. Het is goed denkbaar dat tegen de tijd dat het park versleten en aan vervanging toe is, er een efficiëntere manier is om groene stroom op te wekken. Misschien is een getijdencentrale een beter alternatief en zal de subsidie daaraan besteed worden. De kans is groot dat de techniek voor windenergie in 2030 nog steeds niet kan concurreren met grijze stroom. Het oude park wordt dan misschien opgedoekt zonder dat er een nieuw, nog groter arsenaal windmolens voor in de plaats komt, zoals bij de vorige edities van windmolenprojecten op Goeree-Overflakkee steeds het geval was.