Campingseizoen 2012

Percentages van de overnachtingen door buitenlandse gasten per provincie, 2011

Bron: CBS

Campingseizoen 2012 was geen hoogvlieger. Het seizoen begon nat en bleef lang nat. Hoewel er 4% meer, bij elkaar 11,7 miljoen buitenlandse toeristen Nederland bezochten dan in 2011, bleven de bezoekersaantallen bij campings achter bij andere jaren. Er waren vooral meer Belgen en Duitsers, stelde het Nederlands Bureau Toerisme en Congressen, het NBTC, in september. Dat is niet zo vreemd want 80 procent van het internationaal bezoek komt uit Europa. Hierbij zijn ook cijfers van het CBS meegenomen, voor zover die al bekend zijn.

Het CBS schrijft anderhalve maand later, eind augustus, in het rapport Toerisme in Nederland dat het totaal aantal toeristen, dus inclusief Nederlanders, met 2,2% is gestegen naar 30,7 miljoen, meer dan ooit tevoren. Ook hier weer de conclusie dat campings en groepsaccomodaties minder populair zijn, omdat toeristen meer voor luxe kiezen. Campings zouden 2% minder gasten hebben gehad.

Dit neemt niet weg dat er regionaal flinke verschillen kunnen zijn. Zo heeft Zeeland gemiddeld genomen altijd wat meer zon-uren dan de rest van Nederland. Dit heeft te maken met de gunstige ligging van het delta-achtige gebied aan de Noordzee. Daarnaast is het klimaat op Goeree-Overflakkee en Zeeland zowel in de winter als in de zomer wat zachter.

In de winter warmt het nog lauwe zeewater de lucht op die over de eilanden stroomt. Minder bekend is dat het ook andersom werkt: In de zomer warmt het land niet zo snel op omdat de lucht van het water eromheen relatief koel en vochtig is. Vochtige lucht heeft meer massa. Massa is traagheid, en dat geldt ook voor temperatuursveranderingen.

Terug naar campingseizoen 2012.

Hoewel dit rapport 2012 in de titel heeft, gaan vrijwel alle cijfers over 2011: Wat verder interessant is om te weten, is dat 11 procent van alle gasten verbleef op een camping. Dit is exclusief vaste gasten. Duitsers blijven het langst, gemiddeld 3,6 dagen over alle mogelijke types accommodaties, waaronder campings. Amerikanen het kortst, met 1,8 dagen. Ter vergelijking: Nederlanders blijven gemiddeld 3 dagen.

Seizoenspatroon

In 2011 werden 40% van alle overnachtingen in juni, juli en augustus gedaan en 38% in het derde kwartaal. De piek ligt op 1 augustus.

Regionale spreiding

Tenslotte kun je kijken naar het aantal overnachtingen per provincie. Zo bleef het aantal overnachtingen in Zeeland vrijwel hetzelfde met 8 miljoen terwijl Zuid-Holland 1,5% meer overnachtingen te verwerken kreeg en daarmee op 8,3 miljoen uitkwam.

Geef een antwoord