Sloot breder graven

Een slootje in de buurt van de camping verbreden tot een echte sloot. Dat was het doel. Er waren de nodige voorbereidingen aan voorafgegaan. Dit jaar was het perceel langs de sloot zelfs niet verbouwd, omdat er anders toch maar veel schade gereden zou worden. Dit slootje onderlangs de dijk werd verbreed met ongeveer 2,3 meter. Dat lijkt meer dan het is, omdat het eerst een steile slootkant was en nu een veel vlakkere. Het deel van de sloot wat doorgaan water bevat, is niet 2,3 meter breder geworden, maar de slootkanten zijn wel zoveel verder uit elkaar komen te liggen. Dit is gunstig voor de waterbergingscapaciteit.

De sloot is maar aan één kant verbreed, omdat aan de andere kant geen ruimte was om te graven. Daar staan huizen. De verbrede kant van de sloot heeft een schuine kant. Dit wordt een talud genoemd.

Bandenkraan graaft sloot breder Sloot dempen met grond

De voor- en nadelen van een schuiner talud

Het wordt door het Waterschap verplicht bij nieuwe sloten of aanpassingen, een minimale hoek aan te houden, zodat slootkanten flink schuin zijn. Uiteraard zijn hier goede redenen voor. Zo’n talud heeft nadelen en voordelen. De voordelen zijn:

 • De slootkant stort niet meer zo snel in bij hevige regenval of tijdelijk hoger waterstand. Versteviging is minder vaak nodig en er is minder onderhoud nodig.
 • Het bevordert biodiversiteit omdat er een meer geleidelijke overgang is tussen water en land. Er is daardoor ook een ‘halfnatte’ omgeving. Daardoor krijgen ook planten en dieren dit dat nodig hebben meer kans.
 • Het is diervriendelijk. Wild wat te water raakt kan makkelijk weer op de kant komen. In ‘steile’ sloten verdrinken dieren nogal eens van uitputting, omdat ze niet aan wal kunnen komen.
 • Bij weinig water blijft er een goede doorstroming door de V-vorm van de sloot,
 • Als bij grote hoeveelheden neerslag het peil stijgt, neemt ook het vermogen van de sloot per strekkende meter toe, omdat de sloot bovenin veel breder is.

De nadelen zijn:

 • Schuine kanten kosten aanzienlijk meer oppervlakte grond, die anders nuttig zou kunnen zijn voor andere doeleinden.
 • Er groeit meer onkruid, wat bovendien niet gespoten mag worden omdat het gebruik van pesticiden verboden is vlakbij oppervlaktewater.
 • Voor het uitbaggeren van de sloot heb je een kraan met een groter bereik nodig.

Dit zijn voor iedereen gunstige ontwikkelingen omdat de capaciteit van de waterberging toeneemt. Op Flakkee zijn extreme waterstanden tot nu toe geen gevaarlijk verschijnsel geworden. Dat is mede te danken aan het tijdig nemen van maatregelen. Overstromingen en schade door water zijn daarmee voorkomen. Denk aan verzakkingen van wegen en funderingen, waar vaak weer andere schade uit voortkomt, zoals kapotte leidingen en kabels. Dat is belangrijk, ook als je leeft in een stacaravan.

5 reacties op Sloot breder graven

 1. Carla van Freek de Melkboer schreef:

  Het talud werd meteen ook ingezaaid maar het heeft al maanden nauwelijks geregend. Het gras is daardoor niet opgekomen. Anderzijds kan het talud daardoor ook niet wegspoelen 😛 maar op termijn zou het beter zijn als het begroeid.

 2. bianco schreef:

  Het heeft eindelijk een klein beetje geregend dus wie weet wordt het nog wat met begroeien?!

 3. bianco schreef:

  Tja, zo droog als het voorjaar was, zo nat is het nu.

 4. arkamedia schreef:

  Ik zou graag de linker foto digitaal in een Grond Weg en Waterbouw onderwijsproject willen gebruiken als lesmateriaal kan de eigenaar van de foto hier toestemming voor geven? bvd voor de reactie.

Geef een antwoord